වසර තුනකට සිරගත වූ හිරුණිකාගේ බොහෝ දෙනෙක් නොදත් සත්‍ය කතාව

 

පසුගිය දින හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය  වසර තුනකට බරපතල වැඩ සහිතව සිරගෙට නියම වූ අතර ඇයගේ  සත්‍ය කතාව පහත  වීඩියෝවේ සඳහන්.පහත ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා සම්පූර්ණ කතාව බලන්න,


වසර තුනකට සිරගත වූ හිරුණිකාගේ බොහෝ දෙනෙක් නොදත් සත්‍ය කතාව  වසර තුනකට සිරගත වූ හිරුණිකාගේ බොහෝ දෙනෙක් නොදත් සත්‍ය කතාව Reviewed by Idapz Digital on 3:11 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.