අනුර කුමාර ජනපතිවරණය පරදියිද? වනගත ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනාවැකියෙන් සත්‍යක් වෙයිද?

Idapz Digital 8:26 AM
අනුර කුමාර දිසානයක .. ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නවා මොහු මී ලග ජනාධිපති වෙයි කියලා.. එහෙත් ඔහු චන්දය පැරදුනොත්..මෙ අතර වනගත ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් රටේ...Read More
අනුර කුමාර ජනපතිවරණය පරදියිද? වනගත ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනාවැකියෙන් සත්‍යක් වෙයිද? අනුර කුමාර ජනපතිවරණය පරදියිද? වනගත ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනාවැකියෙන් සත්‍යක් වෙයිද? Reviewed by Idapz Digital on 8:26 AM Rating: 5

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ලිට්රෝ ගෑස් මිල පහළට

Idapz Digital 7:27 PM
පසුගිය කාල සීමාවේදී ලෝක වෙළඳපළේ. ගෑස් මිල විටින් විට උච්ඡාවචනයට ලක්වුණා.එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ලංකාවේ ලිටර ගෑස් සිලින්ඩරයක මිලත් පාරිභෝගික ජනතා...Read More
අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ලිට්රෝ ගෑස් මිල පහළට අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ලිට්රෝ ගෑස් මිල පහළට Reviewed by Idapz Digital on 7:27 PM Rating: 5
Powered by Blogger.