අනුර කුමාර ජනපතිවරණය පරදියිද? වනගත ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනාවැකියෙන් සත්‍යක් වෙයිද?

අනුර කුමාර දිසානයක .. ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නවා මොහු මී ලග ජනාධිපති වෙයි කියලා.. එහෙත් ඔහු චන්දය පැරදුනොත්..මෙ අතර වනගත ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් රටේ අනාගතය  වගේම රටේ අනාගත නායකයා ගෙන අමුතු අනාවැකියක් ප්‍රකාශ කරනවා.. ඉතින් මේ නායකයා ඔයා හිතන් ඉන්න නායකයාද? ඒ වගේම අනාගතයේදි ලෝකයට වන දේත් උන්වහන්සේ දේශණා කරනවා.. ඉතින් ඒ ගෙන සම්පූර්ණ විස්තරයක් දැන ගන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න..අනුර කුමාර ජනපතිවරණය පරදියිද? වනගත ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනාවැකියෙන් සත්‍යක් වෙයිද? අනුර කුමාර ජනපතිවරණය පරදියිද? වනගත ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනාවැකියෙන් සත්‍යක් වෙයිද? Reviewed by Idapz Digital on 8:26 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.